< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Līgosim, bet ievērosim distanci  

2021-06-17, 15.03
Tuvojas gaidītie svētki, kad diena ir gara jo gara, bet nakts pavisam īsa. Varam pīt vainagus un rotāt māju ar zālēm, ceļot galdā gardu sieru un pašceptus pīrāgus. Pagaidām, ievērojot epidemioloģiskās prasības, vēl nevaram līgot tik lielā pulkā, kā gribētos, bet svētki būs, un dziesmas skanēs! Ances parks būs saposts svētkiem, līdz ar to padarot …  Lasīt vairāk >

Par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

2021-06-07, 10.59
Ventspils novada dome 2020. gada 26. martā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 61, 4.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija izstrādāta, ņemot vērā  darba uzdevumu, institūciju atzinumus un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupu lēmumus. Saskaņā ar …  Lasīt vairāk >

Ventspils novada domes vēlēšanas noslēgušās

2021-06-05, 20.30
Noslēgušās Ventspils novada domes vēlēšanas. Kopumā Ventspils novada pašvaldības vēlēšanās startēja 3 politisko spēku saraksti, uz 15 vietām domē pretendēja 54 deputāta amata kandidāti. Ventspils novada domes vēlētāju sarakstos ir reģistrēti 8876 balsstiesīgie pilsoņi. Iepriekšējā balsošanā – pirmdien, ceturtdien un piektdien – novada vēlēšanās savu izvēli izdarīja 11,18%. Vēlēšanās novadā sestdien līdz plkst. 20 kopumā bija nobalsojuši (2924) 32,94% vēlētāju. Vēlēšanu aktivitāte novadā …  Lasīt vairāk >

Izglītojamo nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā

2021-06-01, 10.50
Ventspils novada pašvaldība organizē izglītojamo nodarbinātības pasākumu 2021. gada vasaras brīvlaikā Ventspils novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pasākuma mērķu grupa ir bērni un jaunieši no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm. Tiesības pieteikties pasākumam ir izglītojamiem vecumā no 15 (pilni 15 gadi darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienā) līdz 19 gadiem, kuri 2020./2021. …  Lasīt vairāk >

Ugālē būs gatavi grupu dzīvokļi 

2021-05-27, 16.44
Ekspluatācijai tiek gatavots objekts Rūpnīcas ielā 6, Ugālē, kur piecstāvu nama ēkas pirmajā un otrajā stāvā izveidos grupu dzīvokļus astoņām personām. Tādējādi būs īstenots projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā” (Ventspils novada pašvaldība 2019. gada 16. decembrī noslēdza vienošanos 9.3.1.1./19/I/002 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru). Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas …  Lasīt vairāk >

Drīz būs pabeigti tautas nama projektēšanas darbi

2021-05-26, 14.47
Paredzams, ka oktobrī varēs uzsākt būvniecību Ugāles tautas namā “Gaisma”, jo noslēgumam tuvojas objekta projektēšanas darbi. Projektētāji 15. jūnijā paredzējuši pašvaldībā iesniegt tehnisko projektu, lai to atbilstīgi spēkā esošajai būvniecības likumdošanai izvērtētu ekspertīzē. Līgums par tautas nama pārbūvi Ugālē 2020. gada 17. septembrī noslēgts ar SIA “Telms”, vienā iepirkumā paredzot tehniskā projekta izstrādi un būvdarbus. Deviņi mēneši …  Lasīt vairāk >

Pasākumi Ugāles vidusskolā aprīlī

2021-05-10, 12.23
Programma „Latvijas skolas soma” pilnā apjomā tiek īstenota no 2018./2019. mācību gada 2. semestra un ievērojami paplašinājusi skolēnu iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. “Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Pielāgojoties pandēmijas COVID-19 ierobežojumiem, daudzi kultūras norišu veidotāji savu piedāvāto saturu adaptē digitālajai videi. Aprīlis …  Lasīt vairāk >

No 10. maija mācības notiks attālināti

2021-05-08, 11.21
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra norādīto informāciju 14 dienu kumulatīvais saslimstības Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem Ventspils novadā pārsniedzis 200, tāpēc, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, no 10. maija mācības novada skolās notiks attālināti. Šajā laikā ir pieļaujamas individuālas konsultācijas, turklāt divas dienas nedēļā uz skolu var doties 12. klašu skolēni, lai …  Lasīt vairāk >

Orķestranti ir draudzīgi, viņiem patīk ballēties 

2021-04-21, 09.57
Šis ir pūtēju orķestra “Ugāle” jubilejas gads. Pagājis pusgadsimts kopš 1971. gada 2. februāra vakara, kad uz pirmo mēģinājumu vīrus kopā aicināja Ugāles kultūras nama direktors Ritvars Būcens. Ritvars, pats nesen ieguvis speciālo muzikālo izglītību, līdz spožumam nopulējis savu dažviet ar zilu izolācijas lentu notīto trombonu, ilgojās pēc kopskanēšanas. Kas gan tā par kultūras dzīvi, kurā …  Lasīt vairāk >

Mācības novada skolās atsāks 5. un 6., un 12. klases audzēkņi

2021-04-06, 11.56
Ventspils novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē nolēma, ka no 7. aprīļa mācības klātienē var uzsākt 5. un 6., un 12. klases audzēkņi, savukārt 7.–11. klašu skolēniem mācības klātienē notiks rotācijas kārtībā. Tas nozīmē, ka vienas klases audzēkņi nedrīkst satikties ar citas klases skolēniem. Izglītojamos, tāpat kā līdz šim, uz mācību iestādi vedīs pašvaldības transportā, …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi