< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola īpašumu “Piemuiža” Ugālē

2019. gada 18. septembrī plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Piemuiža”, kadastra Nr. 98700040215, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1 800 eiro, nodrošinājums 180 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 17. septembra plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI