< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par koku ciršanu Ugālē

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu, tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 3 (trīs) papeļu un 1 (viena) oša, kas atrodas nekustamajā īpašumā Rūpnīcas iela 9 (kadastra Nr. 98700040109) Ugāles ciema Ugāles pagastā nociršanai.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 03.10.2019. Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī, LV-3601, vai Ugāles pagasta pārvaldē “Ugāles pagasta nams” Ugāles pagastā, Ventspils novadā, LV-3615.