< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola telpu nomas tiesības Ugāles “Mežrūpniekos”

2020. gada 22. janvārī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā ‘’Mežrūpnieki’’ Ugāles pagastā, Ventspils novadā, 1. stāvā, telpas 36,1 m² kopplatībā (Nr. 29 un Nr. 30), kadastra numurs 9870 012 0152, būves kadastra apzīmējums 9870 012 0152 001.

Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darbadienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 21. janvārim plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāva 5. kabinetā.

PIELIKUMS (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).