< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Projekts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Ventspils novada pašvaldība 16.12.2019. noslēdza Vienošanos 9.3.1.1./19/I/002 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā”.
Projekta mērķis: Attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, izveidojot grupu dzīvokļus 8 personām Ventspils novada Ugāles pagastā.
Latvijā ir izplatīta prakse personas ar garīgās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām ievietot ilgstošās aprūpes centros un sociālās aprūpes namos, kuri parasti atrodas attālināti no apdzīvotām vietām un to iemītniekiem ir apgrūtināta vai pat ierobežota saskarsme ar tuviniekiem un apkārtējo sabiedrību. Institūcijās parasti tiek nodrošināta pajumte un ēdināšana, sniegta minimālā nepieciešamā aprūpe, mazāku uzmanību pievēršot iemītnieku individuālajām vajadzībām, patstāvības un pašnoteikšanās palielināšanai.
Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas Nr. 6 ēkas pirmajā stāvā tiks izveidoti 5 dzīvokļi, otrajā stāvā 3 dzīvokļi, papildus pirmajā stāvā, apvienojot divas telpas tiks veidota koptelpa ar veļas mazgājamo mašīnu, kur pašvaldības apmaksāts darbinieks, sniegs dažāda veida konsultācijas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmējiem– individuālās konsultācijas piemēram, par budžeta plānošanu, darba meklējumiem, interesantām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā rīkoties ar veļas mašīnu u.c.
Rūpnīcas ielas Nr. 6 ēkai tiks veikta jauna pacēlāja izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem ēkas dienvidu fasādē visu piecu stāvu augstumā ar izejām esošo koridoru logu vietā, pielāgojot ailes. Pacēlājam tiks nodrošināta piekļuve no ēkas pagalma, izbūvējot bruģētu ietvi. Dzīvokļos iekšējais virtuves aprīkojums, ārdurvis un sanmezgla inventārs (klozetpods, izlietnes, dušas kabīne vai vanna) tiks ierīkota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī ierīkota zvana poga ar gaismas signālu.
Būvdarbus veiks – SIA “Ostas celtnieks, būvuzraudzību SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību SIA “JOE” .
Kopējās izmaksas: 355 292,84 eiro, t.sk. ERAF finansējums 213 794,55 eiro, valsts budžeta dotācija 9 432,11 eiro un pašvaldības finansējums 132 066,18 eiro.