< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pārdod īpašumu “Puzuri” Ugāles pagastā

2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:20 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 98700080035, nosaukums: “Puzuri”, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 3 120 eiro, nodrošinājums 312 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums dalībai izsolē jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI