< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola telpu nomu Ugālē

2020. gada 22. jūlijā plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā Rūpnīcas ielā 3 – 1 Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, 1. stāvā, telpas 36,4 m² kopplatībā, telpu grupas kadastra apzīmējums 9870 004 0142 001 048.

Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darbadienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 21. jūlija plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 1. stāva 5. kabinetā.

PIELIKUMS (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).