< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsolē pārdod īpašumu “Māteru skola”

2020. gada 4. novembrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī. mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Māteru skola”, kadastra Nr. 98700060154, adrese: “Māteru skola”, Māteri, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 17 920 eiro, nodrošinājums 1 792 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas iela 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 3. novembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 3. novembra plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI