< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.:
3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1 – 15, ar kopējo platību 63,1 m2, kadastra Nr. 98709000373, izsoles sākumcena 830 eiro, nodrošinājums 83 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums gada 9. decembrī plkst. 14:00;
2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 1, ar kopējo platību 36,4 m2, kadastra Nr. 98709000371, izsoles sākumcena 410 eiro, nodrošinājums 41 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums gada 9. decembrī plkst. 14:10;
3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 33, ar kopējo platību 59,6 m2, kadastra Nr. 98709000374, izsoles sākumcena 760 eiro, nodrošinājums 76 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums gada 9. decembrī plkst. 14:20;
3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 28, ar kopējo platību 60,2 m2, kadastra Nr. 98709000375, izsoles sākumcena 920 eiro, nodrošinājums 92 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums gada 9. decembrī plkst. 14:30;
2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 53, ar kopējo platību 37,5 m2, kadastra Nr. 98709000377, izsoles sākumcena 380 eiro, nodrošinājums 38 eiro, izsoles solis 30 eiro; izsoles sākums gada 9. decembrī plkst. 14:40.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2020. gada 8. decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2020. gada 8. decembra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI