< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsolē pārdod dzīvokļus Ugālē

Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.:

  • 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1 – 60, ar kopējo platību 39,1 m2, kadastra Nr. 98709000384, izsoles sākumcena 200 eiro, nodrošinājums 20 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2021.gada 17. februārī plkst. 13:00;
  • 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 2 – 59, ar kopējo platību 38,2 m2, kadastra Nr. 98709000385, izsoles sākumcena 460 eiro, nodrošinājums 46 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13:10;
  • 3-istabu dzīvokli (veikalu) Rūpnīcas ielā 3 – 3, ar kopējo platību 60 m2, kadastra Nr. 98709000389, izsoles sākumcena 680 eiro, nodrošinājums 68 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13:20;
  • 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 44, ar kopējo platību 31,5 m2, kadastra Nr. 98709000387, izsoles sākumcena 220 eiro, nodrošinājums 22 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13:30;
  • 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 59, ar kopējo platību 38,9 m2, kadastra Nr. 98709000391, izsoles sākumcena 280 eiro, nodrošinājums 28 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13:40;
  • 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 60, ar kopējo platību 39,3 m2, kadastra Nr. 98709000388, izsoles sākumcena 270 eiro, nodrošinājums 27 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13:50;
  • 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 29, ar kopējo platību 31,2 m2, kadastra Nr. 98709000386, izsoles sākumcena 220 eiro, nodrošinājums 22 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14:00.a

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 16. februāra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI