< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās

Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos tuviniekus un draugus. Daudzi cilvēki pirms tam vēlas uzpost piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to, kad un kur Ventspils novadā notiks Kapusvētki.

Piltenē

31. jūlijā plkst. 11 – Centra kapos, plkst. 12.30 – Grāvvalku kapos, plkst. 14 – Lagzdienes kapos.
15. augustā plkst. 12 – Krītkalna kapos, plkst. 13 – Gārzdes kapos, plkst. 14 – Gaiļkalna kapos.

Užavā
8. augustā plkst. 14 – Silmalu kapos, plkst. 15 – Vendzavas kapos, plkst. 16 – Dzirtniekciema kapos, plkst. 17 – Kangrotu kapos.

Ugālē un Zlēkās
Kapusvētki nenotiks, bet 8. augustā ļaudis aicināti piedalīties dievkalpojumā. Ugālē tas sāksies plkst. 10, Zlēkās – plkst. 14.

Tārgalē
14. augustā plkst.13 – Elkšķenes kapos.
21. augustā plkst. 12 – Lielirbes kapos, plkst. 13.30 – Miķeļtorņa kapos, plkst. 15 – Lūžņas kapos.

Popē
14. augustā plkst. 10

Jūrkalnē
14. augustā plkst. 11

Ancē
15. augustā plkst. 13 – Rindas kapos, plkst. 14.30 – Ruškalnu kapos, plkst. 16 – Kuiku kapos.

Vārvē
22. augustā plkst. 14 – Miera kapos.

Zirās
Kapusvētki visos kapos nenotiks, bet ir aicinājums 22. augustā plkst. 15.30 pulcēties uz kopīgu kapusvētku dievkalpojumu Zīļu kapos.

Usmā
22. augustā plkst. 13 – Usmas kapos, plkst. 14.30 – Amjūdzes kapos.

Puzē
22. augustā plkst. 11 – Puzes kapos, plkst. 12.30 – Sipenes kapos.