< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola

Kontaktinformācija

Adrese: Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola,
“Bērnudārzs”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615.

Direktore Rasma Petmane,
skolas tālr. 29456235,
e-pasts: [email protected]
Pieņemšanas laiks – ceturtdienās no plkst. 15.00-18.00.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

NOLIKUMS

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS

PAR UZVEDĪBU UN DALĪBU  TIEŠSAISTES STUNDĀS  ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ

KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANU

Aktuālā informācija audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas telpās nedrīkst uzturēties personas, kurām:
– Noteikta pašizolācija;
– Noteikta mājas karantīna vai stingrā izolācija;
– Ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.

Aicinām bērnus, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās teritorijas nedoties uz izglītības iestādi, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā. Šajā laika periodā jānovēro bērna veselības stāvoklis, mērot ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113.

Aicinām vecākus, kas plāno doties ārvalstu ceļojumā ar bērniem, informēt izglītības iestādi par valsti, uz kuru plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, lai izglītības iestāde varētu izvērtēt riskus un plānot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus iestādē.

Ziņot skolai par bērna veselības stāvokli vai ārvalstu ceļojumiem varat, zvanot 29456236 (direktore Rasma Petmane) vai 29486235 (dežurants).

Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola ir Ventspils novada domes izveidota profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
Skola savu darbību sākusi 1990. gadā kā Ugāles Mūzikas skola, tajā mācās Ugāles un arī citu novada pagastu – Puzes, Ances un Usmas bērni. Skolas direktors no 1990. līdz 2004. gadam – Imants Budavs. Kopš 2004. gada Ugāles Mūzikas skolas direktore ir Rasma Petmane. Ar 2009. gada 1. septembri skola turpina savu darbību kā Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola.
Skolā īstenojamās programmas ir licencētas un akreditētas.
2007. gada aprīlī skola ieguva jaunas, plašākas mācību telpas mūzikas programmai Ugāles bērnudārza ēkā. Ar 2015. gada 1. septembri turpat jaunās telpās ienākusi arī mākslas programma.
2021./22. mācību gadā skolā mācās 42 bērni, strādā 13 pedagogi. Pašlaik skola piedāvā apgūt  klavierspēli, vijoles, dažādu pūšaminstrumentu spēli (flautu, saksofonu, trompeti, trombonu, eifoniju, un vizuāli plastisko mākslu).

Pakalpojumu izcenojumi

Mazā zāle 5,80 eiro/h bez PVN.
Klases telpa 3,54 eiro/h bez PVN.

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 25% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide.