< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

BIBLIOTĒKA

Kontaktinformācija

Adrese: Ugāles bibliotēka, Bērnudārzs, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615,

vadītāja Inese Rumpa,
tālr. 20254936,
e-pasts: [email protected]
Bērnu nodaļas vadītāja Zinaida Kristlība.
Bibliotekāre Mārīte Krūze.

Darba laiks

Pirmdienās     12:00-19:00
Otrdienās        10:00-17:00
Trešdienās      09:00-17:00
Ceturtdienās  10:00-17:00
Piektdienās    09:00-17:00
Sestdienās      10:00-14:00
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – metodiskā darba diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Jūnijā, jūlijā, augustā – sestdienās bibliotēka slēgta.

Bibliotekārās darbības sākums

Ugālē datējams ar 1924.gada 24.augustu, kad vietējā Izglītības biedrība nodibināja pirmo bibliotēku. Pašu biedrības sanesto un sanagloto dēļu plauktos tika izvietoti pirmie 250 sējumi, kurus piešķīra valsts Kultūras fonds. Pašreizējās Ugāles bibliotēkas aizsākums ir 1948. gads Ventspilī, kad Ventspils apriņķa Izpildu komiteja nolēma atvērt apriņķa bibliotēku. Pārceļot to uz Ugāles pagasta kultūras namu, bibliotēka kā metodiskais centrs darbojās līdz 1962. gadam, kad Ventspils apriņķi apvienoja ar Talsu apriņķi. 1969. gadā, abiem rajoniem atdaloties, Ugāles bibliotēka kļūst par Ventspils rajona bibliotēku metodisko centru. Pēc bibliotēku tīkla centralizācijas, 1978. gadā tā tiek nodēvēta par Ventspils rajona Centrālo bibliotēku un tās pakļautībā ir 24 filiāles. Ar 1997. gada 1. janvāri, saglabājot rajona galvenās bibliotēkas funkcijas, tā tiek nodota Ugāles pagasta pašvaldības pārziņā. No 2006.gada 1. janvāra, kad metodiskā darba funkcijas tiek nodotas Ventspils bibliotēkai, tā paliek par Ugāles pagasta bibliotēku.

2001. gada Andrejdiena (30. novembris) bibliotēkai ir lielā Jurģu diena – tad tā pārcēlās uz plašām, gaišām telpām bērnudārza ēkā pagasta centrā, apvienojoties ar pagasta bērnu bibliotēku. Jaunajā mājvietā bibliotēka strauji attīstās, tajā ienāk jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par saikni starp informācijas lietotāju un informācijas devēju visā pasaulē. Ar 2007. gadu uzsākta automatizētā grāmatu izsniegšana-saņemšana bibliotēku informacionālajā sistēmā ALISE, kas nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju.

Pakalpojumi

Krājumi.
Abonētās datu bāzes- www.letonika.lv, www.news.lv, www.filmas.lv;
Konsultācijas – Dokumentu noformēšana Windows darba vidē, informācijas iegūšana internetā un dažādu datu bāžu, e – pakalpojumu izmantošana;
Datori un internets – apmeklētājiem pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu, iespēja izmantot bezvadu internetu, Kurzemes virtuālais kopkatalogs: nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzēs;
Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav Ugāles bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA);
Uzziņas un konsultācijas – konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde;
Izstādes – apmeklētāji var izvēlēties grāmatas u.c. materiālus no tematiskām literatūras izstādēm, bibliotēkas pasākumu zālē apskatāmas dažādas novadpētniecības kolekcijas, vietējo mākslinieku un amatnieku darbu izstādes, kā arī bērnu zīmējumu izstādes;
Jaunās grāmatas – katra mēneša trešajā ceturtdienā;
Pakalpojumi – pieejama dokumentu skenēšana, kopēšana, printēšana.Saites:
Ventspils bibliotēkas mājas lapa
Latvijas bibliotēku portāls
Kurzemes virtuālais kopkatalogs
www.draugiem.lv/ugalesbiblioteka/