< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

TAUTAS NAMS

Tautas nams “Gaisma”

Kontaktinformācija

Adrese: “Mežrūpnieki”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615,

vadītāja Evika Liepājniece,
tālr. 25666284,
e-pasts: [email protected]

Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma Ugāles tautas namu “Gaisma” aizliegts ekspluatēt.

Tautas nama pagaidu telpas atrodas ēkā “Mežrūpnieki” Ugāles pagastā.

Tautas nams kā kultūras norišu centrs pagastā darbojas no 1930. gada. Jau tajā laikā radās nepieciešamība pēc telpām, jo ugālnieki bijuši aktīvi kultūras dzīves organizētāji. Spēlēts teātris, braukuši pat režisori no Rīgas, darbojies stīgu orķestris, koris un Ugālē notikuši Kurzemes Dziesmu svētki, kuros piedalījušies ap 800 dziedātāju. Kultūras norisēm pagastā ir sena vēsture.
Ik gadus tautas nams “Gaisma” organizē svētkus pagastā un piedalās kultūras aktivitātēs valstī un novados. Darba apjoma ziņā ir viens no lielākajiem tautas namiem Ventspils novadā. Ugālē darbojas vienīgais koris un pūtēju orķestris novadā.

Amatierkolektīvi

Pūtēju orķestris “Ugāle”
Darbojas no 1971. gada. Kolektīvā darbojas visu vecuma grupu pārstāvji – bērni, jaunieši, pieaugušie un seniori. Kolektīvā tiek iesaistīti Ugāles Mūzikas skolas audzēkņi. Orķestris koncertē dažādos pasākumos, īpaši brīvdabas pasākumos, kā arī piedalās starptautiskos festivālos. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Diriģenti Jānis Smilga un Laura Mačtama.
Nodarbības “Mežrūpniekos” piektdienās no 19.00 līdz 21.00, sestdienās no 15.00 līdz 17.00.

Jauktais koris “Eglaine”
Koris Ugālē darbojas no 1948. gada. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Aktīvi piedalās pagasta organizētajos pasākumos, Ventspils novada kolektīvu kopkoncertā, kā arī koncertos un festivālos ārpus novada robežām. Diriģente Zane Petriņa.
Nodarbības “Mežrūpniekos” trešdienās no 18.30 līdz 20.30 un sestdienās no 11.00 līdz 13.00.

Amatierteātris “Ugāles Drāma”
Darbojas no 2004. gada. Ar iestudētajām izrādēm kolektīvs piedalījies ne tikai pasākumos pašu mājās (Līgo svētki, teātra festivāls, teātra dienas, gadatirgi u.c.), viesojas Ventspils novada tautas namos, kā arī citu novadu un pilsētu pasākumos (Latvijas lauku un mazpilsētu amatierteātru svētki, Rīgas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Madonas Pasaku lugu festivālā “Noticēt brīnumam”, Jaunlutriņu amatierteātru festivālā “Satrēgumstunda” u.c.). Režisore Iveta Pete.
Nodarbības “Mežrūpniekos” pirmdienās no 19.00 līdz 21.00, ceturtdienās no 19.00 līdz 21.00.

Folkloras kopa “Urdava”
Darbojas no 2014. gada februāra. Folkloras kopa aktīvi koncertē gan pašmāju pasākumos, gan izbraukumos pa visu Latviju. Kolektīva dalībnieki gan dzied, gan arī muzicē ar mūzikas instrumentiem. Vadītāja Arita Grīnberga.
Nodarbības bibliotēkā pirmdienās no 19.00 līdz 21.00.

Līnijdeju kolektīvs “Margrietiņas”
Darbojas no 2003. gada. Dejo savam un citu priekam. Piedalās pagasta organizētajos pasākumos. Koncertējuši citos un mūsu rajona pagastos – Popē, Puzē, Užavā. Kuplina svētku koncertus un uzstājas atpūtas vakaros. Ir sadraudzības kolektīvi Spārē un Ventspilī. Kolektīvā darbojas dažāda vecuma un profesiju pārstāves. Vadītāja Zenta Ķeizare.
Nodarbības vidusskolā trešdienās no 18.00 līdz 20.00.

Bērnu deju kolektīvs “Sauleszaķīši”
Darbojas no 2018. gada rudens. Mēģinājumi notiek 1 reizi nedēļā. Dejo bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Uzstājas dažādos Ugāles un citos novada pagastu pasākumos. Vadītāja Zanda Blumfelde.
Nodarbības “Mežrūpniekos” pirmdienās no 17.30 līdz 18:30.

Pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle 7,21 eiro/h bez PVN.

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.