< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

TAUTAS NAMS

Tautas nams “Gaisma”

Kontaktinformācija

Adrese: “Mežrūpnieki”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615,

vadītāja Liene Rodionova,
tālr. 25666284,
e-pasts: [email protected]
kultūras menedžere Iveta Pete, tālr. 27809617.

Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma Ugāles Tautas namu “Gaisma” aizliegts ekspluatēt.

Tautas nama pagaidu telpas atrodas ēkā “Mežrūpnieki” Ugāles pagastā.

Tautas nams kā kultūras norišu centrs pagastā darbojas no 1930. gada. Jau tajā laikā radās nepieciešamība pēc telpām, jo ugālnieki bijuši aktīvi kultūras dzīves organizētāji. Spēlēts teātris, braukuši pat režisori no Rīgas, darbojies stīgu orķestris, koris un Ugālē notikuši Kurzemes Dziesmu svētki, kuros piedalījušies ap 800 dziedātāju. Kultūras norisēm pagastā ir sena vēsture.
Ik gadus tautas nams “Gaisma” organizē svētkus pagastā un piedalās kultūras aktivitātēs valstī un novados. Darba apjoma ziņā ir viens no lielākajiem tautas namiem Ventspils novadā. Ugālē darbojas vienīgais koris un pūtēju orķestris novadā.

Amatierkolektīvi

Pūtēju orķestris “Ugāle”
Darbojas no 1971. gada. Kolektīvā tiek iesaistīti Ugāles Mūzikas skolas audzēkņi. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Diriģenti Jānis Smilga un Viesturs Ozols.
Nodarbības “Mežrūpniekos” piektdien no 19.00 līdz 21.00, sestdien no 13.00 līdz 15.00.

Deju kolektīvs “Spiekstiņi”
Darbojas no 2003. gada 7. oktobra. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Kolektīvs piedalījies Ventspils pilsētas un novada deju kolektīvu skatēs.  Kolektīvs veido sava kolektīva vēsturi, dokumentē darbību. Katru gadu veido sava kolektīva deju dienu “Lustīgdancis”, uz kuru aicina arī citu novadu dejotājus. Iestudē dejas ārpus obligātā deju repertuāra un veido savas deju horeogrāfijas. Vadītāja Lāsma Millere.
Nodarbības “Mežrūpniekos” pirmdien, piektdien no 20.00 līdz 22.00.

Jauktais koris “Eglaine”
Koris Ugālē darbojas no 1948. gada. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Koncertējis pagasta organizētajos pasākumos, Ventspils novada kolektīvu kopkoncertā, kā arī koncertos un festivālos ārpus novada robežām. Divas reizes gadā organizē koru draudzības koncertus, aicinot citu novadu koru kolektīvus. Diriģents Viesturs Ozols.
Nodarbības “Mežrūpniekos” trešdien no 19.00 līdz 21.00 un sestdien no 11.00 līdz 13.00.

Amatierteātris “Ugāles Drāma”
Darbojas no 2005. gada. Katru gadu piedalās Ventspils novada teātra festivālā “Noņem masku”. Ar iestudētajām izrādēm kolektīvs ne tikai piedalījies pasākumos pašu mājās (Līgo svētki, teātra festivāls, teātra dienas) viesojas ne tikai Ventspils novada tautas namos, bet arī citu novadu tautas namos. Vadītāja Iveta Pete.
Nodarbības “Mežrūpniekos” trešdien no 19.00 līdz 21.00, svētdien no 16.00 līdz 18.00.

Folkloras kopa “Urdava”
Darbojas no 2014. gada februāra. Vadītāja Arita Grīnberga.
Nodarbības bibliotēkā pirmdien no 19.00 līdz 21.00.

Līnijdeju kolektīvs “Margrietiņas”
Darbojas no 2003. gada. Dejo savam un citu priekam. Piedalās pagasta organizētajos pasākumos. Koncertējuši citos un mūsu rajona pagastos – Popē, Puzē, Užavā. Kuplina svētku koncertus un uzstājas atpūtas vakaros. Ir sadraudzības kolektīvi Spārē un Popē. Kolektīvā darbojas dažāda vecuma un profesiju pārstāves. Vadītāja Zenta Ķeizare.
Nodarbības vidusskolā ceturtdien no 18.00 līdz 20.00.

Bērnu deju kolektīvs “Sauleszaķīši”
Darbojas no 2018. gada rudens. Mēģinājumi notiek 1 reizi nedēļā. Dejo bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Uzstājas dažādos Ugāles un citos novada pagastu pasākumos. Vadītāja Zanda Blumfelde.

Pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle 7,21 eiro/h bez PVN.

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.