< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 30 Ugālē

Elektroniskā izsolē pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 30 Ugālē

2022-04-25, 14.13

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 46,5 m2, Rūpnīcas ielā 4 – 30, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000414.
Izsoles sākumcena – 600 eiro, nodrošinājums – 60 eiro, izsoles solis – 50 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 26. aprīlī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 26. maijā plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 16. maijā plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 16. maija plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 60 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 4 – 30, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI