< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola īpašumus Rīgas šosejā 10a Ugālē

Izsola īpašumus Rīgas šosejā 10a Ugālē

2022-05-11, 14.41

2022. gada 1. jūnijā Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 10A, kadastra Nr. 98700110077, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kopīpašuma domājamās daļas.

Izsoles objekti – domājamās daļas, sākumcena, nodrošinājums, izsoles solis, izsoles laiks:

N.p. k.  Izsoles objekts (telpu grupas kadastra apzīmējums)Domājamā daļaNosacītā sākumcena (EUR)Nodrošinājums (EUR)Izsoles solis (EUR)Izsoles laiks, plkst.
1.98700110055001001225/3450404402013:15
2.98700110055001002233/3450419422013:20
3.98700110055001003239/3450430432013:25
4.98700110055001004186/3450334332013:30
5.98700110055001005172/3450309312013:35
6.98700110055001006133/3450239241013:40
7.98700110055001007131/3450235241013:45
8.98700110055001008132/3450237241013:50
9.98700110055001009132/3450237241013:55
10.98700110055001010166/3450298301014:00
11.98700110055001011235/3450422422014:05
12.98700110055001012218/3450392392014:10
13.9870011005500101365/3450117121014:15
14.9870011005500101444/3450808814:20
15.98700110055002001261/3450469472014:25
16.98700110055002002296/3450532532014:30
17.98700110055002003309/3450555562014:35
18.98700110055002004273/3450491492014:40

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2022. gada 31. maijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2022. gada 31. maijam plkst. 17.00.

Izsoles kontakttālrunis: 27334202, 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI