< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu Rīgas šosejā 15 Ugālē

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu Rīgas šosejā 15 Ugālē

2022-08-30, 08.05

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Rīgas šosejā 15, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98700110069, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700110036 (platība 0,2676 ha), būves (dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 98700110069001 (kopējā platība 378,7 m2) un trīs palīgēkām (šķūņi) ar kadastra apzīmējumiem 98700110036001, 98700110036002, 98700110036003.

Izsoles sākumcena – 5280 eiro, nodrošinājums – 528 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 31. augustā  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 30. septembrī plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 31. augusta plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 20. septembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 20. septembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 528 EUR apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 15, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai: tālr. 29506686; e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika