< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Rožlauki” Ugāles pagastā

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Rožlauki” Ugāles pagastā

2023-09-13, 08.30

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Rožlauki”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98700060221, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700060223, kopējā platība 10,2826 ha.

Izsoles sākumcena – 41000 eiro, nodrošinājums – 4100 eiro, izsoles solis – 500 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 15. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 16. oktobrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei sākas 2023. gada 15. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 5. oktobrī plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 5. oktobra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 4100 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Rožlauki”, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītājam (tālr. 29287631, e-pasts: [email protected]). Izsoles komisijas kontakttālrunis: 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm