< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PIRMSSKOLA

UgalesPII

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”

 Kontaktinformācija

Adrese: “Bērnudārzs”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615,
vadītāja Ilze Venškevica,
tālr. 28281886
e-pasts: [email protected]
Izglītības metodiķe Daina Vispoļska,
tālr. 26264864
Saimniecības pārzine Dagnija Selecka, tālr. 20376290
Pirmsskolas izglītības iestādes māsa Sandra Zeiliša

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
ATTĪSTĪBAS PLĀNS
NOLIKUMS

Darba laiks

Darba laiks no plkst. 7.30-18.00.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” bērni zināšanas gūst un rotaļājas piecās dažāda vecuma grupās no 1,5 līdz 7 gadiem. Ar viņiem ikdienas kopā ir zinoša, profesionāla pedagogu un speciālistu komanda – 13 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki.
Grupu komplektēšana un audzēkņu uzņemšana notiek ik gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, pamatojoties uz bērna vecāku iesniegumiem.

Izglītības programma

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējais izglītības likums un citi LR normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Iestāde īsteno MK noteikumu ”Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” pielikumā noteiktam paraugam atbilstošu licencētu pirmsskolas izglītības programmu: Vispārīgā pirmsskolas izglītības programma (latviešu) kods 0101 11 11.

Mūsu mērķi

Gatavot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt un nostiprināt viņos vēlmi patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un apkārtējo pasauli, analītiski domāt un izdarīt izvēli, darboties atraisīti un radoši, rūpēties par sevi un sabiedrību, saudzīgi izturēties pret vidi un savu veselību.
Veidot drošu un attīstību veicinošu izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās plānoto izglītības satura apguves rezultātus, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Mēs nodrošinām

Bērnu sagatavošanu skolai pēc licencētas Pirmsskolas izglītības programmas;
Vecumam un attīstības pakāpei atbilstošu audzināšanu un izglītošanu, bērna attīstībai labvēlīgu vidi un veselīgu uzturu;
Cieņpilnu attieksmi un kopveseluma pieeju bērna individualitātei;
Logopēda palīdzību.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm